"Poslaním združenia Láska je pomáhať. Bez ohľadu na vek, národnosť, rasu, politickú

príslušnosť, či náboženské vyznanie. Základným princípom je láska."

TOPlist